Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Zasady podjęcia psychoterapii

Jedną z propozycji, które można otrzymać w wyniku konsultacji w gabinecie jest psychoterapia indywidualna (dorośli, dzieci, młodzież), partnerska, rodzinna.

Psychoterapia składa się z ustalonych wcześniej ilości sesji (10,12 w określonym czasie około 3 - 4 miesiące) lub może nie mieć z góry ustalonego terminu zakończenia.

Psychoterapia opiera się na dobrowolności, zaufaniu i otwartości.

Sesje odbywają się dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) lub w innym trybie czasowym ustalonym indywidualnie.

Pierwsza wizyta jest umawiana telefonicznie. Następne terminy wizyt ustalane są z góry na spotkaniu poprzedzającym. Istnieje możliwość wyboru dogodnej godziny, wizyty przedpołudniowe lub popołudniowe. Jeżeli osoba się spóźni wizyta nie jest przedłużana. 

Wizyty mogą odbywać się także w soboty.

Opłaty:

Opłata za sesje odbywa się po każdej wizycie. Klient płaci za wszystkie wizyty nieodwołane w terminie ustalonym z terapeutą (np. w przypadku spotkania w środę, terminem odwołania jest wtorek do godz. 10:00). Kiedy to jest możliwe dla obu stron, wizyta może odbyć się w terminie zastępczym (np. dzień wcześniej lub dzień później).

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia ceny za sesję. 

Podwyżki opłat za terapię nie powinny przekraczać 10% dotychczasowej ceny i dokonywane nie częściej niż raz na rok. Terapeuta informuje o podwyżce z wyprzedzeniem.