Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Psychoterapia online

Pod względem skuteczności psychoterapia online nie ustępuje tradycyjnym metodom interwencji, a większość z początkowych wątpliwości nie znajduje potwierdzenia w codziennej praktyce. Co ciekawe, w pewnym badaniu wykazano, że psychoterapeuci rozpoczynający pracę w formie zdalnej mieli więcej obaw, co do jej spodziewanych efektów niż sami pacjenci, którzy się na nią zgłaszali.

Dowody naukowe jednak wyraźnie pokazują, że mimo wielu obaw kontakt terapeutyczny budowany w warunkach terapii online jest tak samo wartościowy jak wtedy, gdy nawiązujemy go w gabinecie. Ten metaforyczny „szklany monitor” wcale nie stoi na drodze do nawiązania autentycznej, opartej na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu relacji z pacjentem.

Ciągły rozwój technologii cyfrowych, udoskonalenia w obszarze dostępnych platform internetowych, nowe aplikacje czy narzędzia do pracy zdalnej sprawiają, że psychoterapia online z powodzeniem może być wykorzystywana również w pracy z parami czy rodzinami i może skutecznie zastąpić tradycyjne metody leczenia.

Wielu pacjentów korzystających z terapii online ceni sobie możliwość odbywania sesji we własnym domu, zwracając uwagę nie tylko na wynikające z tego czasowe i materialne korzyści (bez konieczności dojazdów), lecz także większe poczucie bezpieczeństwa.

Poniżej zestawienie tylko niektórych badań skuteczności psychoterapii online: