Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Z kim pracujemy

 • Osobami, które potrzebują pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych - poczucie krzywdy i osamotnienia, konflikt, rozstanie, utrata bliskiej osoby, rozwód, problemy w pracy.
 • Osobami, które przeżywają problemy emocjonalne.
 • Osobami, które poszukują wsparcia psychologicznego, aby dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu.
 • Osobami, które doświadczają skutków przewlekłego stresu.
 • Osobami, które doświadczają wypalenia zawodowego
 • Osobami, które potrzebują mediacji rodzinnych lub partnerskich.
 • Osobami, które przeżywają zaburzenia komunikacji w rodzinie lub w związkach.
 • Osobami, które doświadczają i próbują poradzić sobie ze skutkami nerwicy, lęku czy depresji.
 • Młodzieżą, która doświadcza problemów wieku dorastania.
 • Rodzicami, którzy mają trudności wychowawcze
 • Rodzicami, którzy chcą budować autorytet za pomocą języka akceptacji według metody Gordona.

W swojej pracy wykorzystujemy różne techniki m.in. pracę z genogramem, techniki obrazowania wewnętrznego, ustawienia systemowe, pracę z metaforą i symbolami, bajkoterapię, systemowe techniki plastyczne, techniki relaksacyjne.