Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Przekonania rodziców

Jest bardziej niż pewne, iż przygotowanie do roli rodziców jest bardzo ważne. Istnieją takie grupy rodziców, którzy zdają sobie z tego sprawę i doceniają wagę takiego postępowania, ale jest również inna grupa rodziców, która podziela poniższe przekonania.

Przekonania rodziców dotyczące udziału w szkoleniach, które proponują im rozwijanie kompetencji rodzicielskich

Przekonanie 1

Teraz nie mamy żadnych poważnych problemów.

Odpowiedź

Kluczem w tym stwierdzeniu jest słowo teraz. Problem w tym, że kiedy problemy się już pojawią pewne umiejętności czy wiedza mogą bardzo ułatwić Ci reakcje na zaistniałe sytuacje. Poza tym mając umiejętności proponowane na naszym kursie, wielu problemom w świadomy i właściwy sposób możesz zapobiec. Zawsze pamiętaj, że Twoje dziecko się zmienia dorastając, a to będzie miało wpływ na Twoją z nim relację.

Przekonanie 2

Inni rodzice potrzebują o wiele bardziej takiego szkolenia.

Odpowiedź

Nasuwa się pytanie jacy inni rodzice? Faktem jest, że trudności mogą zdarzyć się w każdej rodzinie. Jednak niezwykle istotne jest to, że nasz kurs nie jest dla rodziców dzieci z problemami, ale dla wszystkich, którym na sercu leży dobrostan ich relacji rodzinnych.

Przekonanie 3

Mamy jeszcze dużo czasu nasze dzieci są jeszcze małe.

Odpowiedź

Nie, nie masz czasu Rodzicu. Taka postawa nie dostrzega, że dzieci kształtują swoje zachowania od początku swojego życia, a im są młodsze tym większy masz na nie wpływ. Dzieci uczą się przez obserwację i modelowanie. Przejmują Twoje dobre i złe postawy wobec niego i świata. Uczą sposobu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, złością, itp.

Przekonanie 4

Nasze dzieci są już „wychowane”. Taki kurs jest potrzebny rodzicom tylko małych dzieci.

Odpowiedź

Kurs TSR1 i TSR2 jest skierowany dla rodziców dzieci w każdym wieku. Rodzice mogą na nim uzyskać umiejętności skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Dzięki pozyskanym nowym umiejętnościom można uniknąć w rodzinie tak zwanego konfliktu pokoleń. Młodzież bowiem nie buntuje się przeciwko rodzicom, buntuje się jedynie przeciwko określonym metodom wychowawczym. Niepokój i niezgoda w rodzinach mogą zostać mocno zredukowane gdy rodzice nauczą się wprowadzać nowe metody rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych.

Przekonanie 5

Nie mamy problemów psychicznych.

Odpowiedź

Nieszczęśliwie się składa, że myśl o uczeniu się skutecznego rodzicielstwa nasuwa myśl o terapii, zwłaszcza, gdy rodzice odkryją elementy psychologii w proponowanym kursie. Uczęszczanie na kurs dla rodziców, który jest prowadzony przez psychologa, nie oznacza, że ktoś ma problemy psychiczne. Uczęszczanie na prowadzone przez nas Treningi Skutecznego Rodzica jest dokształcaniem się a nie leczeniem.

Przekonanie 6

Nie ma takiego specjalisty, który mówiłby mi jak mam wychowywać moje dzieci.

Odpowiedź

Taka postawa pokazuje, że nie rozumie się celu Treningu Skutecznego Rodzica. Kurs nie narzuca rodzicom, jak wychowywać dzieci, ale uczy wypróbowanych sposobów skutecznej komunikacji opartej na wzajemnym szacunku. Dzięki stosowaniu przez rodziców odpowiednich strategii dzieci uczą się jak rozwiązywać swoje problemy, a konflikty w rodzinie rozwiązywane są w taki sposób, aby nikt nie czuł się pokonany. Są to te same techniki, które stosuje się by utrzymywać dobre relacje z jakimikolwiek innymi ludźmi – z partnerem, przyjaciółmi, współpracownikami i krewnymi.

Przekonanie 7

Nie wierzę, że taki kurs cokolwiek zmieni.

Odpowiedź

Może być to wynikiem wcześniejszych doświadczeń rodziców z kontaktu ze specjalistami i nie daniem sobie czasu na zmianę, ale również z powodu tego, że rodzice niejednokrotnie szukają gotowej recepty na rozwiązania problemów z dziećmi. Nie rozumieją, że aby zmienił się klimat w ich rodzinie muszą zacząć od siebie. Często też oczekują zmiany dzieci czy innych członków rodziny, pomijając w tej zmianie siebie. To nie kurs ma dokonać zmiany, on ma dać Ci narzędzia i nauczyć jak je wykorzystać, abyś to Ty Rodzicu mógł wziąć odpowiedzialność za zmianę.