Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie dniu 25.05.18. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.16. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziecie Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.gabinet.aid.pl oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Uprzejmie informujemy, że Administratorem strony internetowej www.terapia.aid.pl jest Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzinnej, 24-100 Puławy, ul. Sosnowa 8/3, NIP 8510019391, REGON 810467969.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możecie się Państwo skontaktować z nami, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej gabinet@terapia.aid.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych (dalej: Administrator lub GPIiTR) jest Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzinnej, 24-100 Puławy, ul. Sosnowa 8/3.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych GPIiTR, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej gabinet@terapia.aid.pl albo telefonicznie +48 602 336 109 albo w tradycyjnej formie papierowej na adres Inspektor Ochrony Danych GPIiTR, 24-100 Puławy, ul. Sosnowa 8/3.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji działań Gabinetu Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzinnej związanych z prowadzeniem indywidualnych, partnerskich i rodzinnych sesji psychoterapeutycznych oraz badań psychologicznych. Zakres danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu. W przypadku wydania opinii czy zaświadczenia dodatkowo datę urodzenia i numer pesel.
 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują także Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzinnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyjęcia na terapię. Zbierane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań gabinetu. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziecie Państwo chcieli podać swoich danych niestety nie będzie możliwości przyjęcia Państwa na sesję psychoterapii.

Zgłoszenia i zapisy na kursy / szkolenia

 • Wypełniając indywidualne zgłoszenie na kursy z programów metody Gordona, musicie Państwo podać niezbędne dane, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia i przyjęcia na kurs.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo zawrzeć inne dane osobowe.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynika z zainicjowania kontaktu z GPIiTR. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziliście z GPIiTR (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Komu jeszcze, oprócz wymienionych wyżej, Państwa dane osobowe są udostępniane?

Państwa dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku GPIiTR. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną GTIiTR.

Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zgłoszenia na kursy i szkolenia GTIiTR Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Państwa dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do swoich danych osobowych?

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo żądania ich sprostowania.
 • Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim ani żadnym instytucjom.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

W celu realizacji swoich praw możecie skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych GTIiTR w wybranej formie tj.: na adres email: gabinet@terapia.aid.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: Inspektor Ochrony Danych GTIiTR, 24-100 Puławy, ul. Sosonowa 8/3, z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

Staraliśmy się, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możecie Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Czy możecie cofnąć Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możecie ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, jak wiele innych stron internetowych wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić  Państwu jak najlepsze z niej korzystanie.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwer w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w momencie przeglądania treści witryn internetowych GTIiTR.

W ramach strony stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

 • Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu logowania.
 • Strona PCEG wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możecie Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Analiza i statystyka

GTIiTR wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itd. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies macie Państwo możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics GTIiTR będzie mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do  Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie.

Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Umieszczamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzacie Państwo takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.