Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży

„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je czytać, należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” J. Korczak

Na kursie TSK Dzieci i Młodzieży młode osoby m. in. uczą się umiejętności otwartej komunikacji i rozwiązywania problemów. Umiejętności, które pozwolą im być samodzielnymi i niezależnymi, dobrze radzić sobie w relacjach z innymi, rozwiązywać konflikty z przyjaciółmi i innymi ludźmi.

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (TSK) jest skierowany do uczniów w wieku 11-18 lat. Uczestnictwo w kursie TSK pomaga młodym ludziom w odkrywaniu własnej tożsamości i nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych, w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Dzięki temu lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie, uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. Podczas rozwiązywania konfliktów z rodzicami, innymi dorosłymi czy rówieśnikami nabywają umiejętności stosowania metody bez zwycięzców i bez pokonanych.

Twórcą TSK jest dr Thomas Gordon.

Jak wszyscy pamiętamy okres dojrzewania może być ekscytującym, ale także trudnym etapem życia. Młodzi ludzie zmagają się z odkrywaniem własnej tożsamości, z nawiązywaniem przyjaźni, usiłują zaadaptować się do swojego otoczenia, pragną odnosić sukcesy w szkole i odkrywać co przynosi im satysfakcję i poczucie własnej wartości. Układają swoje relacje z rodzicami, dziadkami, nauczycielami i innymi ludźmi. Jest wiele dowodów na to, że kompetencje i umiejętności emocjonalne i społeczne są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

Celem Treningu Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży jest pomóc młodym ludziom rozwinąć się społecznie i emocjonalnie, oferując im podstawowe umiejętności w sferze rozwoju osobistego i relacji interpersonalnych. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach ich funkcjonowania i z których będą korzystać przez resztę swojego życia.

Na kursie TSK młode osoby nauczą się sprawdzonych umiejętności porozumiewania się, jak również rozwiązywania problemów. Umiejętności, które pozwolą im być samodzielnymi i niezależnymi, dobrze radzić sobie w relacjach z innymi, rozwiązywać konflikty z przyjaciółmi i innymi ludźmi oraz planować i podejmować decyzje, aby stać się zdrowymi, odnoszącymi sukcesy, w pełni funkcjonującymi ludźmi. To są umiejętności, które Gordon Training International przekazuje młodym ludziom, a także ich rodzicom, nauczycielom i liderom w biznesie od 60 lat.

Program szkoleniowy TSK został na nowo opracowany w roku 2012, tak by sprostał realiom i wyzwaniom współczesnych czasów.

Na kursach TSK dzieci i młodzież uczą się jak:

 • czuć się lepiej z samym sobą by wzmocnić własną samoakceptację
 • zaprzyjaźniać się z innymi
 • rozpoznawać swoje potrzeby
 • radzić sobie z obawą, lękiem, niepokojem
 • rozwiązywać konflikty lub sprzeczki
 • radzić sobie ze złością
 • radzić sobie z niepowodzeniem
 • radzić sobie z presją ze strony rówieśników i dorosłych
 • reagować na zaczepki
 • słuchać by pomóc sobie i innym
 • konfrontować się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób
 • stawiać własne cele i podejmować decyzje

Forma kursu

Program szkolenia składa się z dwunastu 1,5 godzinnych spotkań. Na każdym spotkaniu jest dużo ćwiczeń praktycznych i krótkich wykładów prowadzonych przez trenera, a wszystko umieszczone jest w kontekście problemów świata dziecka i młodzieży. TSK dzieci i młodzieży również uczy i pomaga radzić sobie młodym ludziom ze stresem.

Każdy kurs to:

 • warsztaty,
 • wykłady,
 • gry edukacyjne,
 • prezentacje,
 • dyskusje,
 • praca indywidualna i grupowa.

Ilość miejsc

Kurs przewidziany jest dla 20 uczestników.

Trener prowadzący

Piotr Kruczkowski

Po kursie TSK

W celu utrwalania doświadczenia przewidujemy następujące formy pracy z uczestnikami po jego zakończeniu:

 • Konsultacje telefoniczne w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu (bezpłatne).
 • Możliwość kontynuowania spotkań grupowych dla osób zainteresowanych w celu pracy nad ćwiczeniem umiejętności nabytych podczas kursu (ilość sesji, tematyka i opłata uzgodniona wspólnie z grupą).
 • Ponowny udział w kursie ze zniżką 50%.

Informacje o terminach, kosztach i miejscu kursów znajdziesz w terminarzu.