Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1 i Poziom 2

Najlepszy kurs edukacyjny z myślą o nauczycielach... Trening Skutecznego Nauczyciela, którego twórcą jest trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla dr Thomas Gordon, autor książki „Wychowanie bez porażek w szkole”.

Kurs jest podzielony na dwa poziomy TSN1 i TSN2 i trzeci dotyczący mediacji.

Adresat

To kurs edukacyjny kierowany do wszystkich nauczycieli, także nauczycieli przedszkolnych i akademickich. Umiejętności zdobyte na kursie bardzo ułatwiają komunikację, relacje i rozwiązywanie konfliktów ze studentami, uczniami/dziećmi i ich rodzicami. Pomagają w utrzymaniu atmosfery sprzyjającej nauczaniu/uczeniu się. Nauczyciele z powodzeniem mogą wykorzystać je także w życiu prywatnym np. w relacjach rodzinnych czy partnerskich.

Cel ogólny kursu TSN1 i TSN2

Wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania/uczenia się.

Cele szczegółowe kursu TSN1 i TSN2

W czasie kursu nauczyciele będą rozwijać umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań bez oceniania, osądzania czy interpretacji.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Pomagania studentom/uczniom/dzieciom dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony studentów/uczniów/dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem studentów/uczniów/ dzieci.
 • Rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez zwycięzców i bez pokonanych.
 • Strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
 • Stwarzania wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Program kursu TSN1 i TSN2 oraz TSN3 - mediacje

 • Wyjaśnienie pojęcia „skuteczny nauczyciel”
 • Cele TSN1 i TSN2
 • Ustalanie celów osobistych
 • Umiejętność obserwacji zachowania
 • Okno zachowania
 • Kto ma problem?
 • Kiedy uczniowie/dzieci mają problemy?
 • Unikanie barier w procesie komunikacji
 • Proces pomagania
 • Pomaganie uczniowi/dziecku w zaspokojeniu jego potrzeb
 • Umiejętności pomagania
 • Aktywne słuchanie
 • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
 • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Skuteczne komunikowanie się w celu zaspokojenia potrzeb nauczyciela
 • Skuteczne odsłanianie się (wyrażanie siebie)
 • Wyrażanie doceniania
 • Zapobieganie konfliktom
 • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
 • Skuteczna konfrontacja
 • Radzenie sobie z oporem
 • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
 • Trzy rodzaje czasu
 • Wzbudzanie motywacji w uczniach/dzieciach
 • Dyskusje lekcyjne skierowane na treści i uczniach/dzieciach
 • Etapy procesu nauki
 • Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
 • Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Metoda bez przegranych
 • Sześć kroków rozwiązywania problemów metodą bez przegranych
 • Hierarchia potrzeb Maslowa
 • Potrzeby kontra rozwiązania
 • Zasada uczestnictwa
 • Rozwiązywanie konfliktów wartości
 • Natura konfliktu wartości
 • Różnice w wyznawanych wartościach
 • Strategie rozwiązywania konfliktów wartości
 • Ryzyko stosowania siły
 • Rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniem w przypadku konfliktu wartości
 • Skuteczne konsultowanie
 • Konfrontacja i aktywne słuchanie
 • Dawanie przykładu
 • Modyfikowanie siebie
 • Mediacje w TSN.
 • Rola mediatora
 • Kierunek komunikacji i struktura procesu mediacji
 • Siedem umiejętności mediatora
 • Zastosowanie TSN w praktyce
 • Stosowanie umiejętności TSN w pracy i innymi osobami poza szkołą
 • Przegląd okna zachowania
 • Obszar wolności nauczyciela
 • Egzamin końcowy
 • Ewaluacja kursu

Zalety kursu TSN

Jest prowadzony w 48 krajach od ponad 50 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestniczący w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.

Dotyczy relacji międzyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań).

Małe grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.

Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.
Po zakończonym TSN1 i TSN2 uczestnicy mogą wziąć udział w części dodatkowej pod nazwą: "Mediacje w celu pomagania studentom/uczniom/ dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi.

Informacja o rekrutacji

Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych (wg terminarza kursów w różnych miastach) oraz zgłoszenia grupowe w ciągu całego roku.

Ważne!

W przypadku zgłoszenia grupy miejsce do realizacji kursu TSN1, TSN2 zapewnia placówka zamawiająca szkolenie. Koszt szkolenia zawiera zawsze materiały dla każdego uczestnika. W związku z tym kalkulacja dla grup jest przeprowadzana dla konkretnej placówki i zależna od ilości uczestników.

Forma kursu

 • warsztaty,
 • wykłady,
 • gry edukacyjne,
 • prezentacje,
 • dyskusje,
 • praca indywidualna i grupowa.

Każda osoba po zakończonym kursie otrzyma certyfikat.

Ilość miejsc

Kurs przewidziany jest dla max 25 uczestników w jednej grupie.

Trenerzy prowadzący

Violetta i Piotr Kruczkowscy

Po kursie TSN1 i TSN2

W celu utrwalania doświadczenia przewidujemy następujące formy pracy z uczestnikami po jego zakończeniu:

 • Konsultacje telefoniczne w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu (bezpłatne do trzech miesięcy po kursie).
 • Możliwość kontynuowania spotkań grupowych dla osób zainteresowanych w celu pracy nad ćwiczeniem umiejętności nabytych podczas kursu (ilość sesji, tematyka i opłata uzgodniona wspólnie z grupą).
 • Ponowny udział w kursie ze zniżką 30%.

Czy masz jeszcze ostatnie wątpliwości? Jeśli nie to do zobaczenia na kursie! Jeśli tak skontaktuj się ze mną i porozmawiaj o nich!

Informacje o terminach, kosztach i miejscu kursów znajdziesz w terminarzu.

Kursy TSN

tsn 01
tsn 02
tsn 03
tsn 04
tsn 05
kursy gordona 01
kursy gordona 02
kursy gordona 03
kursy gordona 04
kursy gordona 05
kursy gordona 06
kursy gordona 07
kursy gordona 12
kursy gordona 15
kursy gordona 16