Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Konsultacja psychologiczna

Zapraszamy na indywidualne konsultacje psychologiczne. Konsultacja psychologiczna to forma spotkania, której celem jest poradnictwo psychologiczne. Konsultacji często poszukują osoby np. z powodów kryzysów rozwojowych, trudności przystosowawczych czy konkretnej sytuacji, która „domaga” się rozwiązania. Konsultacje psychologiczne to inwestycja w rozwój osobisty.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do wybranego psychoterapeuty w zakładce kontakt. Wizyty odbywają się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Zgodnie z etyką zawodu psychologa i psychoterapeuty treść spotkań z klientem objęta jest poufnością i dyskrecją.