Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Systemowa terapia rodzinna

Systemowa terapia rodzinna jest formą psychoterapii, w której uczestniczą członkowie rodziny. Spotkania służą ich zaangażowaniu w rozwiązanie problemu przy współpracy z psychoterapeutą. Psychoterapeuta towarzyszy rodzinie w jej ewoluowaniu w nakreślonym wcześniej kierunku, wspomaga zmiany w relacjach poprzez inne zachowania i komunikowanie się członków rodziny. Nakreśla ich tempo, prowadzi otwartą rozmowę, a wszystko w atmosferze szacunku i akceptacji.