Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Psychoterapia

Psychoterapia to forma szczególnego spotkania pomiędzy psychoterapeutą i osobą potrzebującą pomocy i leczenia w wielu obszarach jej życia. Osoba decydująca się na terapię często cierpi, ponieważ jej życie nie jest zgodne z jej oczekiwaniami. Psychoterapia wspiera w poszukiwaniu sensu życia, dojściu do równowagi, pokonywaniu problemu czy trudności oraz  zwiększeniu własnej efektywności. Spotkanie z osobą terapeuty, który wyposażony jest w wiedzę, doświadczenie, a także umiejętność rozmowy z drugą osobą w tym jakże niezwykle ważną umiejętność empatycznego słuchania, pozwala dojść do równowagi. Człowiek, który między innymi zacznie dostrzegać własne zasoby, spojrzy na problem z innej perspektywy, skieruje uwagę na przyszłość i zacznie inaczej komunikować się... sam z sobą, w rezultacie dojdzie do rozwiązania własnych problemów, odzyskując poczucie panowania nad własnym życiem. Istnieje wiele szkół psychoterapeutycznych. Stosowany przez nas paradygmat to terapia systemowa.

Poufność i dyskrecja psychoterapii:

Uczestnictwo w psychoterapii i treść sesji są chronione tajemnicą. Zwolnienie psychoterapeuty z zachowania tajemnicy może nastąpić jedynie w przypadku gdyby jej zachowanie zagrażało zdrowiu lub życiu klienta albo innych osób.

Etyka zawodowa:

Swoją praktykę prowadzimy w oparciu o właściwą dla psychoterapii etykę zawodową i kodeks etyczny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS) gdzie kształciliśmy się na terapeutę systemowego. WTTS współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami integrującymi osoby pracujące terapeutycznie w konwencji systemowej. Od 2004 roku WTTS związane jest Umową o współpracy z niemieckim Towarzystwem Systemowym.

Dbając o potrzeby naszych klientów / pacjentów stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty i uczestniczymy w superwizjach prowadzonych przez superwizorów Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.