Gabinet psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej

Stres i wypalenie zawodowe

Stres i wypalenie zawodowe to forma pomocy psychologicznej. Dostarczenie informacji na temat mechanizmów powstawania stresu i wypalenia zawodowego. Wyposażenie pacjentów w indywidualne sposoby radzenia sobie.

Skutki wypalenia zawodowego:

  • zmęczenie psychiczne
  • wyczerpanie fizyczne
  • nadmierna drażliwość, złość
  • możliwe zachowania agresywne werbalne i niewerbalne
  • problemy z zasypianiem
  • czarnowidztwo
  • problemy rodzinne
  • obniżenie odporności
  • bóle głowy, pleców, zaburzenia żołądkowo - jelitowe

Stres jest zjawiskiem niepożądanym, kiedy jest zbyt silny lub długotrwały. Stres zbyt długotrwały przyczynia się do zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresyjnych. Stres umiarkowany zwiększa natomiast możliwości radzenia sobie z wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia. Dzięki temu w pewien sposób umożliwia rozwój psychiczny.